PL   EN

2018 r.

Raport bieżący 24/2018 2018-12-28
Wykup weksla inwestycyjnego przed terminem
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 27 grudnia 2018 roku wykupił od Inwestora weksel własny na sumę wynoszącą

Czytaj więcej…


Raport bieżący 23/2018 2018-12-27
Rejestracja scalenia akcji w KRS, zmian w Statucie Spółki Starhedge S.A. oraz informacja o opuszczeniu przez Emitenta segmentu lista alertów.
Zarząd STARHEDGE S.A. (Emitent , z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 27 grudnia 2018r. z ogólnie dostępnej strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości powziął informacje o postanowieniu Sądu Rejonowego

Czytaj więcej…


Raport bieżący 22/2018 2018-12-26
Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22 grudnia 2018 r. w kancelarii Notarialnej została podpisana

Czytaj więcej…


Raport bieżący 21/2018 2018-12-26
Powołanie Spółki celowej FABRYKA OSSERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge)

Czytaj więcej…


Raport bieżący 20/2018 2018-11-15
Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia na użytkowanie Inwestycji deweloperskiej „Apartamenty Mackiewicza” w Łodzi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również

Czytaj więcej…


Raport bieżący 19/2018 2018-10-27
Zawarcie Umowy w sprawie emisji papieru wartościowego w formie weksla.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”,

Czytaj więcej…


Raport bieżący 18/2018 2018-10-21
Zawarcie Umowy definitywnej nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: „Emitent”, „Starhedge

Czytaj więcej…


Raport bieżący 17/2018 2018-10-21
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 17 października 2018 roku (godzina 13:00) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Czytaj więcej…


Raport bieżący 16/2018 2018-10-17
Treść Uchwał podjętych w dniu 17 października 2018 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra

Czytaj więcej…


Raport bieżący 15/2018 2018-09-19
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym

Czytaj więcej…


Raport bieżący 14/2018 2018-09-13
Zawarcie Umowy nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomości pod warunkiem.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: „Emitent”, „Starhedge lub „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu wczorajszym tj. 12 września 2018 r. w kancelarii Notarialnej w

Czytaj więcej…


Raport bieżący 13/2018 2018-08-10
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie („STARHEDGE”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018

Czytaj więcej…


Raport bieżący 12/2018 2018-08-06
Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2018 roku zawarł z osobami fizycznymi przedwstępną umowy sprzedaży nieruchomości (Umowa)

Czytaj więcej…


Raport bieżący 11/2018 2018-08-06
Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2018 roku zawarł z osobą fizyczną przedwstępną

Czytaj więcej…


Raport bieżący 10/2018 2018-07-16

Udzielenie prawa przybicia uprawniającego do nabycia (zawarcia Umowy) prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomościUdzielenie prawa przybicia uprawniającego do nabycia (zawarcia Umowy) prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomości.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 9/2018 2018-07-05

05Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2018 roku (godzina 15:00) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.05

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Czytaj więcej…


Raport bieżący 8/2018 2018-06-29

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w

Czytaj więcej…


Raport bieżący 7/2018 2018-06-28

Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2018 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Czytaj więcej…


Raport bieżący 6/2018 2018-06-01

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym

Czytaj więcej…


Raport bieżący 5/2018 2018-04-21

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. otrzymał podpisaną przez wykonawcę Umowę na wykonanie prac remontowo budowlanych.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 4/2018 2018-04-12

Wykonanie zobowiązania na wykreślenie hipoteki

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge" lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał zawiadomienie o wykreśleniu z księgi wieczystej oznaczonej numerem LD1M/00007619/5 dział IV Hipoteka zobowiązania na rzecz Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 3/2018 2018-03-22

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zmianie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "STARHEDGE lub Emitent") działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29

Czytaj więcej…


Raport bieżący 2/2018 2018-01-31

Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia 2018 roku powziął wiadomość o przyznaniu Spółce na podstawie wynikającej z art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Czytaj więcej…


Raport bieżący 1/2018 2018-01-29

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. (zwanej dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Warszawie, zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Czytaj więcej…