PL   EN

Współpraca

Komunikacja  na różnych rynkach prowadzona przez STARHEDGE inicjuje kontakty z wieloma podmiotami zagranicznymi, których celem jest ukierunkowywanie kapitału zagranicznego na rynek polski i inwestycje w polskie przedsiębiorstwa i projekty. Nawiązywanie relacji z zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi czy inwestorami prywatnymi ma na celu tworzenie zależności poprzez inwestycje w papiery wartościowe Spółki oraz  bezpośrednich inwestycji wspomagających rozwój działalności STARHEDGE. Podejmowana współpraca na wielu polach przyczynia się do pozyskiwania bardziej efektywnych inwestycji oraz nowych źródeł finansowania. Ponadto Spółka nawiązuje relacje z lokalnymi (rodzimymi) funduszami inwestycyjnymi, prywatnymi inwestorami oraz podmiotami z sektora publicznego, których celem jest wspólne wypracowanie długoterminowych korzyści i różnorodnych synergii. Wspólne działanie w szczególności na rynku lokalnym prowadzone jest zgodnie z obranym kierunkiem rozwoju wskazanym w strategii STARHEDGE.