PL   EN

O firmie

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA posługująca się również nazwą STARHEDGE S.A. jest spółką publiczną notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to podmiot kapitałowy realizujący inwestycje w sektorze finansowym, technologicznym i  nieruchomościowym w tym inwestycji deweloperskich.

Spółka Hardex S.A.(od 2014 r.  STARHEDGE SA) powstała dnia 1 czerwca 1992 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. We wrześniu 1995 roku w wyniku objęcia Spółki Programem Powszechnej Prywatyzacji, akcje spółki zostały wniesione do narodowych funduszy inwestycyjnych. Wiodący pakiet objął Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A. (po zmianie nazwy BBI Capital NFI S.A.). Podstawowa działalność spółki obejmowała produkcję i sprzedaż płyt pilśniowych twardych, zwykłych i lakierowanych.

Z dniem 29 czerwca 2012 roku Spółka dokonała sprzedaży przedsiębiorstwa na rzecz spółki działającej pod firmą „Homanit” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. W związku z powyższym zmienił się zakres działalności operacyjnej, przeważająca działalnością stała się Działalność holdingów finansowych. W grudniu 2016 roku  nastąpiła sprzedaż Przedsiębiorstwa i w następstwie   przejęcia przez polskich i zagranicznych inwestorów, obecnie spółka skupia się na działalności na rynku deweloperskim, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji mieszkaniowych .

Zamiarem STARHEDGE poprzez konsekwentne wdrażanie założonej strategii i dynamiczny rozwój jest skokowy wzrost wartości kapitałów własnych pozwalających na  generowanie zysków o wysokiej rentowności  z zachowaniem konserwatywnych zasad ryzyka . Działania STARHEDGE opierają się jednak na analizowaniu inwestycji w różnorodnych obszarach w celu dywersyfikacji przychodów oraz generowania zysków z bieżącej działalności.