PL   EN

Walne Zgromadzenia

Jest to organ znajdujący się najwyżej w hierarchii władz STARHEDGE S.A. W niniejszym dziale znajdą państwo informacje na temat Walnych Zgromadzeń, których obrady odbywały się na przestrzeni ostatnich lat zarówno w trybie zwyczajnym jak i nadzwyczajnym. W tym pierwszym zgodnie z przepisami prawa oraz Kodeksem Spółek Handlowych podejmowano przede wszystkim uchwały dotyczące zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności zarządu oraz rady nadzorczej jak również przeznaczenia zysku lub straty do podziału lub na odpowiedni kapitał spółki. Z kolei nadzwyczajne zgromadzenia dotyczą głownie kwestii związanych ze zmianami statutu Spółki, członków organów zarządczych lub nadzorczych jak również strategii oraz emisji akcji. Wszelkie szczegóły dotyczące powyższego znajdują się w poszczególnych obradach Walnych Zgromadzeń w treści których zlokalizowane są załączniki przedstawiające przedmiot podejmowanych uchwał w zakresie bieżącej oraz przyszłej działalności STARHEDGE.