PL   EN

2023 r.

2023.12.11

Zawiadomienie w trybie art. 69 i art 69a ustawy o ofercie publicznej

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ i art 69a ustawy o ofercie publicznej

2023.11.28

Zawiadomienie w trybie art. 69 i art 69a ustawy o ofercie publicznej


2023.11.08

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.


2023.11.02

Korekta raportu bieżącego nr 17/2023 – Zmiana zarządu Emitenta


2023.10.22

Zmiana zarządu Emitenta


2023.10.13

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. w dniu 9 października 2023 r.


2023.10.09

Zmiana składu Rady Nadzorczej Emitenta

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. w dniu 09.10.2023 roku


2023.10.03

Zawiadomienie w trybie art. 69 i art 69a ustawy o ofercie publicznej


2023.09.22

Zmiana terminu publikacji Śródrocznego Raportu okresowego za 1 półrocze 2023 r.


2023.09.12

Zmiana terminu publikacji Śródrocznego Raportu okresowego za 1 półrocze 2023 r.


2023.09.08

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Formularz do glosowania przez pelnomocnika 9 10 2023 Starhedge (1)
Formularz Pełnomocnictwa 9 10 2023 Starhedge
InfoLiczbaGłosówNWZA Starhedge 10 2023 (1)
ogłoszenie NWZA 09102023 Starhedge
Projekty uchwał na NZWA 9 10 2023 Starhede


2023.07.14

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta


2023.07.03

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2023 r.


2023.06.26

Treść Uchwał podjętych w dniu 26 czerwca 2023 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.


2023.05.30

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2023


2023.05.29

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.


2023.05.24

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.


2023.05.12

Korekta raportu rocznego za rok 2022


2023.04.28

Raport roczny


2023.04.28

Raport roczny


2023.04.28

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022- KOREKTA


2023.04.28

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022


2023.04.28

Raport roczny


2023.04.28

Raport roczny


2023.04.11

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego


2023.01.27

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.