PL   EN

Zarząd Spółki

Teresa Kawczyńska – Prezes Zarządu.


Wykształcenie i szkolenia

 • Liceum ogólnokształcące – XIII LO w Łodzi ukończone w 1969 r
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi – roczny
  kwalifikacyjny kurs rachunkowości ukończony w 1970 r.
 • Ukończone liczne kursy i szkolenia z zakresu księgowości i finansów oraz
  ekonomiki przedsiębiorstw.

Przebieg kariery zawodowej

 • Od 1970 r. do 1990 r. – pełniłam funkcję młodszej księgowej, księgowej, starszej
  księgowej, kierownika księgowości oraz kierownika zespołu księgowo –
  rozliczeniowego w Centrum Komputeryzacji Rynku (CEKAR) – Centrum
  Księgowo – Rozliczeniowe w Łodzi, realizowanych dla Przedsiębiorstw
  Państwowych w województwie łódzkim;
 • Od 1990 r. do 2006 r. – własna działalność gospodarcza w segmencie:
  a) prowadzenie własnej sieci sklepów odzieżowych na terenie Polski;
  b) import oraz produkcja odzieży dla wielu kontrahentów krajowych i
  zagranicznych;
  c) inwestycje w nieruchomości;
 • Od 1994 r. do 1996 r. – współwłaściciel GWARANT s.c. – podmiot działający w
  segmencie usług finansowych, pośrednictwa kredytowego i inwestycji w
  nieruchomości;
 • Od 1996 r. do 2001 r. – Członek Rady Nadzorczej, pełnomocnik zarządu, dyrektor,
  doradca zarządu w licznych spółkach finansowo – inwestycyjnych działających
  na terenie Polski;
 • Od 2001 r. do 2023 r. – związana ze spółką Central Fund of Immovables Sp. z o.o.z
  siedzibą w Łodzi jako udziałowiec, dyrektor, pełnomocnik zarządu, doradca
  zarządu, jak również pełniłam i pełnię różne funkcje w spółkach wchodzących w
  skład Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. oraz grupy Central Fund of
  Immovables Sp. z o.o., zarówno w Zarządach jak i Radach Nadzorczych
 • Od 2018 r. do nadal – Prezes Zarządu Waldorf Group Sp. z o.o. Spółki
  inwestycyjnej będącej akcjonariuszem CFI Holding S.A.
 • Od 10.10.2023 r. do nadal – Prezes Zarządu CFI Holding S.A. z siedzibą we
  Wrocławiu.

Teresa Kawczyńska od 1990 r. uczestniczyła w wielu projektach inprzedsięwzięciach inwestycyjnych zarówno jako inwestor realizując inwestycje na własny rachunek, jak również jako inwestor instytucjonalny poprzez podmioty gospodarcze reprezentowane przez Teresę Kawczyńską. Teresa Kawczyńska na przestrzeni ostatnich 25 lat pełniła liczne funkcje w zarządach, radach nadzorczych wielu podmiotów, które to podmioty wchodziły w skład grup kapitałowych, które były lub są nadal notowane na Giełdzie PapierówWartościowych w Warszawie.