PL   EN

Zarząd Spółki

Tomasz Bujak – Członek Zarządu.


Ukończył studia prawnicze z oceną bardzo dobrą, absolwent Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze” z oceną bardzo dobrą, posiada także absolutorium ze Stosunków Międzynarodowych – również ocena bardzo dobra. W latach 2012-2015 oraz od 2016 roku pełni funkcję Sędziego społecznego w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe. Pan Tomasz Bujak zajmuje się zagadnieniami prawno–ekonomicznymi związanymi z procesami inwestycyjnymi, prawem rynków kapitałowych, handlowym, gospodarczym, jak również zagadnieniami corporate governance, CSR oraz raportowania wg standardu GRI. Wielokrotnie uczestniczył w negocjacjach handlowych, procesach inwestycyjnych: due dilligence oraz M & A, a swoje doświadczenie zbierał podczas wieloletniego pobytu w USA i Kanadzie gdzie pracował dla spółek z amerykańskiej listy Fortune 500. Pełnomocnik akcjonariuszy spółek publicznych na ponad stu Walnych Zgromadzeniach, w tym Spółek z WIG 20, 40, 80. Często również prowadzi Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń i seminarium z zakresu prawa, ekonomii, rynku kapitałowego oraz  komunikacji w biznesie, wielokrotnie jako panelista i prelegent. Ekspert Instytutu Prawa Gospodarczego i Rynków Kapitałowych. Ekspert w Kancelarii Prezydenta RP Grupy roboczej ds. zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Twórca cyklicznych konferencji ”CSR na GPW”, oraz innych cyklicznych konferencji dotyczących prawa i rynku kapitałowego, inwestycji i analiz giełdowych oraz regulacji Corporate Governance.  Prowadził własną działalność jako doradca prawno-gospodarczy w założonej w 1996 r w Nowym Jorku i Toronto firmie konsultingowej Intropol.com. Od 2009 r. przewodniczący w Radzie Nadzorczej Investus Capital S.A., od 2017 roku w radzie Nadzorczej Surtex sp. z o.o., w przeszłości członek rad nadzorczych innych spółek kapitałowych. W latach 2007-2011 przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Od marca 2011 roku Prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych. Jest także współzałożycielem i Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych. W latach 2011-2012 wykładowca akademicki – Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Od października 2011 jest doradcą Zarządu ds. korporacyjnych i prawnych w Solar – Energy S.A. do marca 2014 był prokurentem samoistnym w w/w Spółce. Od marca 2014 jest zatrudniony w G-Energy S.A. jako doradca Zarządu ds. korporacyjnych i prawnych, a od listopada 2014 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Uczestnik cyklu konsultacji społecznych dotyczących ustawy o odnawialnych źródeł energii (OZE). Wielokrotnie uczestniczył w pracach komisji i podkomisji sejmowych ds. energetyki, sprawiedliwości, komisji „Przyjazne Państwo” oraz prezentacje na konferencjach w Senacie RP. Jego działalność pro–bono dotyczy wsparcia społeczności w procesach prawno – administracyjnych oraz budowania kultury prawnej w społeczeństwie obywatelskim. Biegle posługuje się językiem angielskim, komunikatywnie rosyjskim, zna język niemiecki. Osiągnięcia sportowe: brązowy medalista Uniwersyteckich Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej. Deblowy Akademicki Mistrz Śląska w tenisie. W przeszłości był Vice Prezesem jednego z dwóch największych KU AZS w Polsce, był Członkiem Zarządu Środowiskowego AZS.

Pan Tomasz Bujak nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.