PL   EN

Raporty okresowe

Raporty Roczne

 

Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok.

 

Raport roczny za 2020 rok.

 

Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok.

Raport roczny za 2019 rok.

 

Skonsolidowany Raport Roczny za 2018


Jednostkowy Raport Roczny za 2018


Skonsolidowany Raport Roczny za 2017


Jednostkowy Raport Roczny za 2017Raport Roczny za 2016

       Raport Roczny za 2015


Raporty półroczne

Skonsolidowany raport półroczny 2021-01-01 do 2021-06-30.

Skonsolidowany raport półroczny 2020-01-01 do 2020-06-30.

Skonsolidowany raport półroczny

     Raport za pierwsze półrocze 2017

     Raport za pierwsze półrocze 2016Raporty Kwartalne