PL   EN

Raporty okresowe

Raporty Roczne

Raport roczny za 2022 rok.

Pliki

Raport roczny za 2021 rok.

Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej
Sprawozdanie biegłego rewidenta
Ocena RN
Oświadczenie RN
List Prezesa
Raport

Korekta raportu

Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok.

Oświadczenie RN
Ocena RN
List Prezesa
Raport Grupa kapitałowa
Sprawozdanie biegłego rewidenta
Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej
shg_2021-12-31_pl__1_

 

Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok.

 

Raport roczny za 2020 rok.

 

Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok.

Raport roczny za 2019 rok.

 

Skonsolidowany Raport Roczny za 2018


Jednostkowy Raport Roczny za 2018


Skonsolidowany Raport Roczny za 2017


Jednostkowy Raport Roczny za 2017Raport Roczny za 2016

       Raport Roczny za 2015


Raporty półroczne

Skonsolidowany raport półroczny 2023-01-01 do 2023-06-30.


Skonsolidowany raport półroczny 2022-01-01 do 2022-06-30.

RaportNiezaleznegoBieglegoRewidenta_GK_Strhge
RaportNiezaleznegoBieglegoRewidenta_Jedn
STH_SPR__Z_DZIALALNOSCI_2022_09_19
STH_SSF__II_Q2022_-sig__2___1_


Skonsolidowany raport półroczny 2021-01-01 do 2021-06-30.

Skonsolidowany raport półroczny 2020-01-01 do 2020-06-30.

Skonsolidowany raport półroczny

     Raport za pierwsze półrocze 2017

     Raport za pierwsze półrocze 2016Raporty Kwartalne