PL   EN

Strategia

W związku z rozszerzeniem działalności Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło w 2014 roku nową strategię polegającą na wykorzystaniu instrumentów rynku kapitałowego.

Celem osiągnięcia optymalnego poziomu płynności finansowej w Spółce został skonstruowany model w ramach którego są realizowane projekty z podziałem na kryterium czasu tj. inwestycje krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe.

W roku 2016 Emitent kontynuował wdrażanie i modyfikację uchwalonej w 2014 roku Strategii działalności STARHEDGE, z uwagi na uzyskanie w wyniku pierwotnych założeń ww. strategii kilku niepowodzeń inwestycyjnych. Ponadto konieczność modyfikacji wynikała również z niskiej podaży pieniądza oraz zachowawczymi postawami inwestorów. Ostatecznie zdefiniowany został kształt strategii, który według Zarządu Emitenta skutkował brakiem strat oraz możliwością realizacji zysków już 2016 roku. Podstawowym aspektem minimalizowania ryzyka wystąpienia szeregu niekorzystnych zdarzeń podczas dokonywanych inwestycji będzie zdywersyfikowany i wieloetapowy sposób ich przeprowadzania. W celu realizacji powyższego Emitent zamierza skoncentrować się w szczególności na inwestycjach opartych o trwałe aktywa jak istniejące lub wytwarzane nieruchomości.

W roku 2016 Emitent znacznie mniej aktywnie niż w latach poprzednich angażował się inwestycje na rynkach kapitałowych, z uwagi na konieczność ograniczenia ekspozycji finansowej celem kumulacji całości posiadanego kapitału na potrzeby realizacji kluczowej dla dalszego istnienia Spółki akwizycji w branży nieruchomościowej. Zamierzenie to zostało zwieńczone zaangażowaniem nowych inwestorów , którzy obejmując nową emisję akcji Spółki umożliwili sfinansowanie nabycia dwóch kluczowych obecnie projektów nieruchomościowych w Bełchatowie i w Łodzi (www.apartamentymackiewicza.pl) Dzięki osiągnięciu tego celu Zarząd pozytywnie ocenia wszystkie transakcje towarzyszące ww. inwestycji oraz pozyskanie aktywów o wielomilionowej wartości, które rokują w najbliższych latach wysoką zdolność generowania zysków.

Spółka zakłada rotację kapitału w horyzoncie do 5 lat przy wykorzystaniu dostępnych metod optymalizacji podatkowej.