PL   EN

Struktura Akcjonariatu

 

 

 

 

Nazwa

Stan na dzień 12.12.2017 roku
Liczba akcji w szt. % udział w kapitale zakładowym % udział ogólnej liczby głosów na WZA
RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą na Gibraltarze 28 900 623 32,84 32,84
Andrzej Witkowski 25 678 000 29,17 29,17
GOODMAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 28 088 597 31,97 31,97