PL   EN

Aktualności

Rezygnacja oraz powołanie Członka Zarządu w Starhedge S.A.

Rezygnacja oraz powołanie Członka Zarządu  Starhedge SA Zarząd Spółki Starhedge S.A.  przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 września 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której przyjęła rezygnację Pana Moshe Hayman z funkcji Członka Zarządu. Pan Moshe Hayman złożył na ręce Przewodniczącego RN wyjaśnienie skierowane do Rady, iż Stan jego zdrowia w […]

więcej

Treść Uchwał podjętych w dniu 29 lipca 2016 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące po przerwie podjęło w dniu 29 lipca 2016 roku uchwały, których treść została opublikowana poniżej. Ponadto Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 29 lipca 2016 r. odstąpiło od rozpatrzenia Uchwał wynikających z punktów 16 i 17 […]

więcej

Finanse

Działalność finansowa STARHEDGE S.A. jest silnie skorelowana z dotychczasową strategią Spółki i opiera się na kilku opokach mających za cel dywersyfikacje zarówno portfela inwestycyjnego jak i optymalne zarządzanie ryzykiem. Wykorzystanie przez STARHEDGE S.A. narzędzi inwestycyjnych generujących strumienie pieniężne o stałej stopie zwrotu przy wykorzystaniu instrumentów finansowych dostępnych na rynku, działań typu M&A oraz zastosowanej przy tym kapitalizacji kontraktowej ukierunkowuje Spółkę w nową jakość prowadzanych inwestycji.

Surowce

Surowce stanowią podstawę rozwoju gospodarczego każdego z Państw. Ciągle wzrastający popyt na surowce spowodowany konsumpcjonizmem poszczególnych gospodarek spowodował w ostatnich latach spektakularne wzrosty poszczególnych grup surowców. Surowce biorąc pod uwagę ich stabilność w krótkim okresie czasu oraz fakt, iż ich zasoby są niezbędne do budowania gospodarek sprawiają, iż są obecnie jednymi z bezpieczniejszych możliwości inwestowania na rynkach. Mogą znacznie zdywersyfikować portfel inwestycyjny zabezpieczając go przed niepożądanym ryzykiem.

Energetyka

Energetyka i bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią strategiczną dla każdego przedsiębiorstwa, państwa a także każdego z nas. Stanowi ona swoisty gospodarczy krwioobieg pozwalający na działalność dowolnego przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia, dlatego też istnieje olbrzymi potencjał….

Energia odnawialna

Odnawialne źródła energii są to źródła których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie oraz w większości są to źródła niemal niewyczerpywalne. Do takich źródeł zaliczamy między innymi wiatr….

Technologie

W ostatnich latach rynek nowych technologii doznaje znaczącego rozkwitu, który to jest spowodowany wieloma czynnikami takimi jak wzrost cen surowców, towarów i usług oraz fakt iż nowe technologie są tańsze, ekologiczne i pozwalają na dalszy rozwój rynku. Przygotowane przez Państwa, UE, organizacje oraz prywatnych inwestorów wsparcie na rozwój i zastosowanie w praktyce nowych technologii pozwala na rozpoczęcie działalności wielu nowych branż produkcyjnych i usługowych których powstanie do tej pory było hamowane poprzez olbrzymie koszty początkowe związane z pozyskaniem technologii.

Nieruchomości

Rynek nieruchomości nadal przez wielu inwestorów traktowany jest jako jeden z najbardziej bezpiecznych sposobów na pomnożenie posiadanego kapitału. Znajduje się on pod znaczącym wpływem pozostałych sektorów gospodarek państwowych danych krajów jak finansowym, deweloperskim i budowlanym.

Działalność deweloperska

Rynek deweloperski począwszy od 2013r. doznaje powolnego ożywienia. Dobre warunki kredytowe programy wspomagające rynek oraz nieustający popyt na nowe mieszkania powoduje, iż działalność deweloperów nabiera tempa a co za tym idzie powstają nowe projekty inwestycyjne.