PL   EN

Cele

Głównym celem działalności STARHEDGE jest wykorzystanie przewagi poprzez inwestycje w stabilnych projektach, a także prowadzenie zrównoważonego zarządzania portfelem posiadanych aktywów. Ponadto osiągnięcie optymalnego poziomu płynności finansowej poprzez model w ramach którego uwzględnione są inwestycje z podziałem na kryterium czasu – krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe.

Fundamentalne cele Spółki:

  • stabilne zwroty z kapitału inwestycyjnego sięgające 10 procentowej rentowności oraz sukcesywny wzrost wartości Spółki
  • budowanie atrakcyjnego portfela inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem branży deweloperskiej
  • wspieranie oszczędności w zużyciu energii oraz surowców naturalnych celem zmniejszenia degradacji środowiska
  • wdrażanie nowoczesnych technologii oraz wzrost wydajności ekologicznej produkcji