PL   EN

Rada Nadzorcza

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 15 maja 2017 r. uchwałę o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołało w ich miejsce następujące osoby:

1. Mateusz Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Marcin Rumowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Anna Korwin-Kochanowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Agnieszka Katarzyna Witkowska

5. Paweł Żbikowski