PL   EN

Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, iż w wyniku uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 października 2023 roku, doszło do zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Radę Nadzorczą w dotychczasowym składzie: Panią Katarzynę Marciniec, Pana Jana Hambura, Pana Pawła Żbikowskiego, Pana Wojciecha Ostrowskiego oraz Panią Martę Sobala.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “STARHEDGE” S.A. powołało nową Radę Nadzorczą Spółki w składzie: Pan Piotr Grabowski, Pan Jacek Kłosiński, Pani Joanna Feder-Kawczyńska, Pani Marta Sobala oraz Pan Maciej Rożniata.

Skład Rady Nadzorczej Spółki.

Piotr Grabowski

Jacek Kłosiński

Joanna Feder-Kawczyńska

Marta Sobala

Maciej Rożniata


Starhedge S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 28 stycznia 2022 r. uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej:

1)      Panią Katarzynę Marciniec

2)      Panią Martę Sobala

3)      Pana Jana Hambura

Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniami złożonym Emitentowi wyrazili zgodę na kandydowanie, nie wykonują w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów, nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do Raportu bieżącego Emitenta nr 3/2022

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki.

 


Starhedge S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21/10/2021 do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mateusza Kaczmarka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. W treści otrzymanej informacji Pan Mateusz Kaczmarek jako przyczyny rezygnacji wskazał względy osobiste oraz obowiązki zawodowe, które nie pozwalają panu Mateuszowi Kaczmarkowi na pełne zaangażowanie się w pracę Rady Nadzorczej Emitenta.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Mateuszowi Kaczmarkowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Spółki.

1. Paweł Żbikowski

2. Wojciech Ostrowski


Starhedge S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 października 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Agnieszki Witkowskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. W treści otrzymanej informacji Pani Agnieszka Witkowska nie wskazała przyczyny rezygnacji.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Agnieszce Witkowskiej za jej zaangażowanie i pracę, które wniosła w okresie sprawowania funkcji Członkini Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Spółki.

1. Mateusz Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Paweł Żbikowski

3. Wojciech Ostrowski


Starhedge S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym tj. 1 października 2021 r. Spółka powzięła informację o rezygnacji Pani Emilii Hermaszewskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. W treści otrzymanej informacji Pani Emilia Hermaszewska dziękując za współpracę nie wskazała przyczyny rezygnacji.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Emilii Hermaszewskiej za jej zaangażowanie i pracę, którą wniosła w okresie sprawowania funkcji Członkini Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Spółki.

1. Mateusz Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Agnieszka Katarzyna Witkowska

3. Paweł Żbikowski

4. Wojciech Ostrowski


Starhedge S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 22 lipca 2021 r. uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Emilię Hermaszewską.
Nowo powołana Członkini Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi wyraziła zgodę na kandydowanie, nie wykonuje w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólniczką konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkini ich organów, nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Życiorys zawodowy nowo powołanej Członkini Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Skład Rady Nadzorczej Spółki.

1. Mateusz Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Agnieszka Katarzyna Witkowska

3. Paweł Żbikowski

4. Wojciech Ostrowski

5. Emilia Hermaszewska

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Starhedge S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 28 czerwca 2021 r. uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Ostrowskiego.
Nowo powołany członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi wyraził zgodę na kandydowanie, nie wykonuje w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Skład Rady Nadzorczej Spółki.

1. Mateusz Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Agnieszka Katarzyna Witkowska

3. Paweł Żbikowski

4. Wojciech Ostrowski

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Starhedge S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Anny Korwin- Kochanowskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. W treści otrzymanej informacji jako przyczynę rezygnacji wskazano powody osobiste.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Annie Korwin- Kochanowskiej za jej zaangażowanie i pracę, które wniosła w okresie sprawowania funkcji Członkini Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Spółki.

1. Mateusz Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Agnieszka Katarzyna Witkowska

3. Paweł Żbikowski


Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 15 maja 2017 r. uchwałę o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołało w ich miejsce następujące osoby:

1. Mateusz Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Marcin Rumowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Anna Korwin-Kochanowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Agnieszka Katarzyna Witkowska

5. Paweł Żbikowski

 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Starhedge S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 kwietnia 2021 r. w godzinach wieczornych do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Rumowicza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.
W treści otrzymanej informacji jako przyczynę rezygnacji wskazano powody osobiste.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Marcinowi Rumowiczowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 3/2021

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki.

1. Mateusz Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Anna Korwin-Kochanowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Agnieszka Katarzyna Witkowska

4. Paweł Żbikowski