PL   EN

Działalność inwestycyjna

STARHEDGE prowadzi projekty deweloperskie, których zakres obejmuje:

  • budowę nowych powierzchni mieszkalnych
  • rewitalizację budynków pod projekty mieszkaniowe

Głównym celem w realizowanych inwestycjach jest osiąganie jak najwyższej stopy zwrotu  w jak najkrótszym czasie przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. . Nieustannym procesem w STARHEDGE jest modyfikacja portfela celem tworzenia dywersyfikacji zapewniającej maksymalnie duże zyski przy jednoczesnym optymalnym poziomie bezpieczeństwa.