PL   EN

Kalendarz publikacji sprawozdań

 

Data Typ sprawozdania
 27.04.2018 Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017
 27.04.2018 Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017
 29.05.2018 Jednostkowy i Skonsolidowany raport za I kwartał 2018
 28.09.2018 Jednostkowy i Skonsolidowany raport za I półrocze 2018
 29.11.2018 Jednostkowy i Skonsolidowany raport za III kwartał 2018