PL   EN

Kalendarz publikacji sprawozdań

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

Raporty roczne:
– Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 – 27 kwietnia 2023 roku;
– Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 – 27 kwietnia 2023 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:

– za I kwartał 2023 – 27 maja 2023 roku;
– za III kwartał 2023 – 17 listopada 2023 roku;

Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2023 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:
– 28 września 2023 roku.

Ponadto Emitent informuje, że:

zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021, oraz za II kwartał roku obrotowego 2022
zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej.


Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2022 roku to 29 listopada 2022 roku.


Termin przekazania Skonsolidowanego śródrocznego raportu za I półrocze 2022 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe to 19 września 2022 roku.


Termin przekazania do publicznej wiadomości raportów : jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za
Nowy termin przekazania raportów okresowych, o których mowa powyżej to:
– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 – 28 kwiecień 2022


Zarząd Starhedge S.A. _”Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania raportu rocznego za rok 2021 i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2022 z dnia 29 stycznia 2022 r.
Pierwotnie daty publikacji wskazanych raportów były ustalone :
jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 roku, na dzień 14 kwietnia 2022 roku,

Raport roczny za 2021 rok i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok zostanie opublikowany w dniu 26 kwietnia 2022 roku.

 

Raporty roczne:
– Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 – 16 kwietnia 2021 roku;
– Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 – 16 kwietnia 2021 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:

– za I kwartał 2021 – 28 maja 2021 roku;
– za III kwartał 2021 – 26 listopada 2021 roku;

Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2021 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:

– 17 września 2021 roku.

Ponadto Emitent informuje, że:
• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020, oraz za II kwartał roku obrotowego 2021
• zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej.