PL   EN

Kalendarz publikacji sprawozdań

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2022 roku to 29 listopada 2022 roku.


Termin przekazania Skonsolidowanego śródrocznego raportu za I półrocze 2022 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe to 19 września 2022 roku.


Termin przekazania do publicznej wiadomości raportów : jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za
Nowy termin przekazania raportów okresowych, o których mowa powyżej to:
– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 – 28 kwiecień 2022


Zarząd Starhedge S.A. _”Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania raportu rocznego za rok 2021 i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2022 z dnia 29 stycznia 2022 r.
Pierwotnie daty publikacji wskazanych raportów były ustalone :
jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 roku, na dzień 14 kwietnia 2022 roku,

Raport roczny za 2021 rok i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok zostanie opublikowany w dniu 26 kwietnia 2022 roku.

 

Raporty roczne:
– Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 – 16 kwietnia 2021 roku;
– Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 – 16 kwietnia 2021 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:

– za I kwartał 2021 – 28 maja 2021 roku;
– za III kwartał 2021 – 26 listopada 2021 roku;

Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2021 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:

– 17 września 2021 roku.

Ponadto Emitent informuje, że:
• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020, oraz za II kwartał roku obrotowego 2021
• zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej.