PL   EN

Kalendarz publikacji sprawozdań

Data Typ sprawozdania
 29.04.2019 Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018
 29.05.2019 Jednostkowy i Skonsolidowany raport za I kwartał 2019
 27.09.2019 Jednostkowy i Skonsolidowany raport za I półrocze 2019
 29.11.2019 Jednostkowy i Skonsolidowany raport za III kwartał 2019