PL   EN

2021 r.

2021.12.30
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

2021.12.27
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

2021.11.26
Skonsolidowany raport kwartalny

2021.10.21
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

2021.10.12
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta.

2021.10.11
Rezygnacja członkini Rady Nadzorczej Emitenta

2021.10.02
Rezygnacja członkini Rady Nadzorczej Emitenta

2021.09.30
Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta, uzupełnienie

2021.09.29
Zmiany w Składzie Zarządu Emitenta

2021.09.17
Skonsolidowany raport półroczny

2021.07.27
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 22 lipca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

2021.07.23
Powołanie nowej członkini Rady Nadzorczej Spółki
Treść Uchwał podjętych po przerwie w dniu 22 lipca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.

2021.07.05
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

2021.06.29
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Rezygnacja członkini Rady Nadzorczej Emitenta

2021.06.28
Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. wraz z ogłoszeniem przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do 22 lipca 2021 r.

2021.06.01
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

2021.05.28
Skonsolidowany raport kwartalny

2021.05.20
Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

2021.05.14
Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

2021.04.28
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

2021.04.27
Skonsolidowany raport roczny
Raport roczny

2021.04.14
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

2021.01.28
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku