PL   EN

2016 r.

Raport bieżący 39/2016 2017-02-24

Korekta zawiadomienia w trybie Art.69 o zwiększeniu przez akcjonariusza RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą na Gibraltarze stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Czytaj więcej…


Raport bieżący 43/2016 2016-12-31

Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii C
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie,

Czytaj więcej…


Raport bieżący 42/2016 2016-12-31

Zmiana adresu Siedziby Emitenta

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie,

Czytaj więcej…


Raport bieżący 41/2016 2016-12-28

Nabycie znaczącego aktywa przez Emitenta

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie,

Czytaj więcej…


Raport bieżący 40/2016 2016-12-23

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zmniejszeniu poniżej 5%, przez fundusz "Star Hedge Capital Ltd", stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Czytaj więcej…


Raport bieżący 38/2016 2016-12-21

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 roku zawarł ze Spółką Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej

Czytaj więcej…


Raport bieżący 37/2016 2016-12-21

Rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 roku zawarł ze Spółką Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej

Czytaj więcej…


Raport bieżący 36/2016 2016-12-20

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zwiększeniu przez GOODMAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Czytaj więcej…


Raport bieżący 35/2016 2016-12-17

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zwiększeniu przez VIART sp. z o.o z siedzibą w Warszawie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Czytaj więcej…


Raport bieżący 34/2016 2016-12-17

Zrealizowanie zapłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż Emitent w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 26 listopada 2016 roku ze Spółką Towarzystwo Budownictwa

Czytaj więcej…


Raport bieżący 33/2016 2016-12-16

Wykonanie Umowy Sprzedaży Przedsiębiorstwa

Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "STARHEDGE" lub "Spółka") w nawiązaniu do RB ESPI nr 30/2016 z dnia 5 grudnia 2016 dotyczącego sprzedaży Przedsiębiorstwa

Czytaj więcej…


Raport bieżący 32/2016 2016-12-16

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zmianie przez fundusz "Star Hedge Capital Ltd" stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Czytaj więcej…


Raport bieżący 31/2016 2016-12-10

Ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz otwarcie subskrypcji emisji akcji serii C

Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "STARHEDGE", "Spółka")

Czytaj więcej…


Raport bieżący 30/2016 2016-12-07

Zawarcie Umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa STARHEDGE

Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "STARHEDGE" lub "Spółka") w

Czytaj więcej…


Raport bieżący 29/2016 2016-11-28

Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 26 listopada 2016 roku zawarł ze

Czytaj więcej…


Raport bieżący 28/2016 2016-11-25

Zawarcie aneksów do Porozumienia – Memorandum of Understanding w zakresie rozpoczęcia i realizacji przez Emitenta procesu zbycia Przedsiębiorstwa STARHEDGE

Czytaj więcej…


Raport bieżący 27/2016 2016-11-09

09Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku

Zarząd STARHEDGE SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu za

Czytaj więcej…


Raport bieżący 26/2016 2016-09-30

Zawarcie Porozumienia – Memorandum of Understanding w zakresie rozpoczęcia i realizacji przez Emitenta procesu zbycia Przedsiębiorstwa STARHEDGE

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie uchwały

Czytaj więcej…


Raport bieżący 25/2016 2016-09-03

Rezygnacja oraz powołanie Członka Zarządu

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza Spółki

Czytaj więcej…


Raport bieżący 24/2016 2016-08-29

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2016 roku

Zarząd STARHEDGE SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu za

Czytaj więcej…


Raport bieżący 23/2016 2016-08-04

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 29 lipca 2016 roku

Czytaj więcej…


Raport bieżący 22/2016 2016-07-30

Treść Uchwał podjętych w dniu 29 Lipca 2016 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Czytaj więcej…


Raport bieżący 21/2016 2016-07-16

Treść Uchwał podjętych w dniu 15 lipca 2016 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszenie przerwy na obradach Walnego Zgromadzenia do 29 Lipca 2016.

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Czytaj więcej…


Raport bieżący 20/2016 2016-07-05

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

Czytaj więcej…


Raport bieżący 19/2016 2016-07-05

Treść Uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2016 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszenie przerwy na obradach Walnego Zgromadzenia do 15 Lipca 2016.Korekta

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Czytaj więcej…


Raport bieżący 18/2016 2016-06-12

Uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku

W związku z otrzymaniem w dniu 9 czerwca 2015 roku żądania akcjonariusza STAR HEDGE CAPITAL

Czytaj więcej…


Raport bieżący 17/2016 2016-06-10

Wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki Starhedge S.A. dotyczący zgłoszenia projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Czytaj więcej…


Raport bieżący 16/2016 2016-06-04

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Liczba Akcji oraz liczba głosów uprawnionych do głosowania

Czytaj więcej…


Raport bieżący 15/2016 2016-06-01

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2016.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 13/2016 2016-04-08

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zmianie przez fundusz "Star Hedge Capital Ltd." stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta do poziomu 32,80 procent udziału

Czytaj więcej…


Raport bieżący 12/2016 2016-04-04

Zmniejszenie łącznego stanu posiadania akcji własnych przez Emitenta poprzez ich całkowite zbycie do poziomu nie stanowiącego udziału w kapitale STARHEDGE

Czytaj więcej…


Raport bieżący 11/2016 2016-04-01

Korekta przekazanej treści zawiadomienia w trybie Art.69 o zmianie stanu posiadania głosów i przekroczeniu przez fundusz "Star Hedge Capital Ltd." progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym

Czytaj więcej…


Raport bieżący 10/2016 2016-03-31

Realizacja postanowień porozumienia skutkującego zakończeniem rozliczeń z roku 2015 z podmiotem STAR HEDGE CAPITAL LTD. oraz transakcjami na akcjach w tym zbyciem akcji własnych powodujących zmiany stanu posiadania tych akcji przez Emitenta

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 9/2016 2016-01-14

STARHEDGE SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 8/2016 2016-01-14

STARHEDGE SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu: 12 stycznia 2016 roku (godzina 17:00), 12 stycznia 2016 roku (godzina 18:00) oraz 13 stycznia 2016 roku (godzina 18:00) na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 7/2016 2016-01-14

STARHEDGE SA informacja o odstąpieniu od podjęcia Uchwał w dniu 13 stycznia 2016 roku (godzina 18:00) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 6/2016 2016-01-13

STARHEDGE SA informacja o uchwałach podjętych w dniu 12 stycznia 2016 roku (godzina 17:00) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 5/2016 2016-01-13

STARHEDGE SA Informacja o podjętych uchwałach w dniu 12 stycznia 2016 roku (godzina 18:00) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 4/2016 2016-01-06

STARHEDGE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 5 stycznia 2016 roku (godzina 18:30) na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 3/2016 2016-01-06

STARHEDGE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 5 stycznia 2016 roku (godzina 18:00) na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 2/2016 2016-01-06

STARHEDGE SA Informacja o podjętych uchwałach w dniu 5 stycznia 2016 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia (18.30).

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 1/2016 2016-01-06

STARHEDGE SA Informacja o podjętych uchwałach w dniu 5 stycznia 2016 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia (18.00).

Czytaj więcej…


RB ESPI 43/2016