PL   EN

Raport bieżący 2/2018

Data publikacji: 2018-01-31

Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: “Emitent”, “Starhedge lub “Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia 2018 roku powziął wiadomość o przyznaniu Spółce na podstawie wynikającej z art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych statusu zakładu pracy chronionej. Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 135/2018 przyznająca Emitentowi status zakładu pracy chronionej od dnia 14 grudnia 2017 roku została wydana w dniu 22 stycznia 2018 r.