PL   EN

Przedsięwzięcia deweloperskie

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: “Emitent”, “Starhedge lub “Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2022 roku, spółki zależne od Emitenta tj.: Cedry Park Sp. z o.o. oraz Crystal Residence Sp. z o.o. wprowadziły do sprzedaży lokale mieszkalnych, w ramach przedsięwzięć deweloperskich realizowanych odpowiednio na nieruchomościach:

  1. a)Łódź, ul. Krzysztofa Cedry, działka oznaczona numerem ewidencyjnym nr 70 w obrębie P-1 (Cedry Park Sp. z o.o.);

  1. b)Łódź, ul. Nowe Sady, działka oznaczona numerem ewidencyjnym nr 204/9 w obrębie P-36 (Crystal Residence Sp. z o.o.);

jednocześnie zawierając w dniu dzisiejszym z nabywcami, pierwsze umowy deweloperskie, których przedmiotem jest zobowiązanie do wybudowania przez spółki zależne od Emitenta oraz przeniesienia na rzecz nabywców prawa własności do lokali mieszkalnych będących przedmiotem zawartych umów.

Przedsięwzięcie deweloperskie realizowane przez spółkę zależną od Emitera tj. Cedry Park Sp. z o.o. pod nazwą Cedry Park, zakłada wybudowanie oraz sprzedaż 110 lokali mieszkalnych.

Natomiast przedsięwzięcie deweloperskie realizowane przez spółkę zależną od Emitenta tj. Crystal Residence Sp. z o.o. pod nazwą Crystal Residence zakłada wybudowanie 104 lokali mieszkalnych.