PL   EN

Obligacje

Tego rodzaju instrument finansowy można podzielić na dwie podstawowe kategorie – korporacyjne i skarbowe. STARHEDGE dokonuje inwestycji w tego rodzaju instrumenty jedynie w przypadku posiadania przez nie oprócz minimalnego 10-cio procentowego kuponu, wartości dodanej w postaci możliwości spadku nominalnej wartości obligacji, dzięki czemu wystąpi okresowa szansa na nabycie dodatkowej ilości tych obligacji po niedoszacowanej wartości i uzyskanie dodatkowego kilku lub nawet kilkunastoprocentowego zysku gdy wartość instrumentu ponownie wzrośnie i zbliży się do swojej wartości emisyjnej.