PL   EN

Technologie

Mianem nowych technologii uznaje się zastosowane w praktyce najnowsze odkrycia naukowe, technicznie i technologicznie, które nie były użytkowane w ostatnim pięcioleciu. Dotyczyć mogą wszystkich gałęzi gospodarki od wydobywczej po produkcyjną i usługową. W ostatnich latach rynek nowych technologii doznaje znaczącego rozkwitu, który spowodowany jest następującymi czynnikami:

  • Popyt zarówno surowców jak i towarów utrzymuje się na coraz wyższym poziomie, przez co dotychczasowe klasyczne sposoby wydobycia i wytworzenia okazują się nieefektywne i za drogie;
  • Nowe technologie są tańsze, ekologiczne a także posiadają potencjał dalszego wzrostu wydajności przy coraz mniejszych nakładach inwestycyjnych;
  • Zarówno organy Państwowe, UE, organizacje pozarządowe jaki i prywatni inwestorzy przyznają środki na pozyskanie coraz bardziej konkurencyjnej technologii, napędzając tzw. wyścig technologiczny;
  • Rynek nowych technologii jest weryfikowalny gdyż po efektach pracy danego rozwiązania technicznego w krótkim czasie można stwierdzić czy jest ono opłacalne.

 

Powyższe stymuluje w znaczący sposób rynki. W przypadku Unii Europejskiej, dotacje na nowe technologie pozwalają w znaczący sposób obniżyć koszty początkowe rozwijanej działalności przy udziale najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych.