PL   EN

Korporacyjne

Papiery dłużne podmiotów gospodarczych posiadających osobowość prawną jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne, które dla inwestorów są alternatywnym narzędziem umożliwiającym nie koniecznie wyższą stopę zwrotu niż instrumenty finansowe typu akcje czy pochodne jednak o znacznie wyższym poziomie stabilności oraz bezpieczeństwa. W dodatku mogą być znacznie bardziej dochodowe niż lokaty bankowe przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu kapitału jak w przypadku depozytów.

 

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu środków w tego rodzaju instrument należy uświadomić sobie, że potencjał większych zysków niesie również ze sobą większe ryzyko strat, nawet w przypadku obligacji uznawanych za bezpieczne. Dlatego wspominając o bezpieczeństwie, STARHEDGE inwestuje w tego rodzaju obligacje wyłącznie w przypadku gdy wartość zabezpieczenia znacząco przekracza swoją wartością sumę zainwestowanych środków przy dodatkowym uwzględnieniu wszelkich możliwych rynkowych dyskontów.