PL   EN

Skarbowe

Serie obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz odpowiedniki tej instytucji w innych krajach do rekordowo niskich poziomów w ostatnich latach spowodowały, że kredyty oferowane przez banki znacznie potaniały. W ślad za tym spadło również oprocentowanie lokat do poziomów, które nie zapewniają już satysfakcjonującego zysku dla inwestorów. A ponadto, gdyby nie niska inflacja, to posiadacze depozytów bankowych ponosiliby straty. W skutek powyższego przez ostatnie lata dość intensywnie rozwinął się rynek obligacji zarówno korporacyjnych jak i skarbowych. W przypadku tych drugich można zauważyć, że wielkość rynku obligacji emitowanych przez poszczególne kraje urosła wielokrotnie zarówno pod względem wzrostu wolumenu obrotu tymi papierami jak i ilości uczestniczących w obrocie podmiotów oraz wielkości dyskontów wartości instrumentów dłużnych poszczególnych gospodarek sięgających czasami nawet kilkudziesięciu procent. W wyniku pojawienia się właśnie takich warunków rynkowych STARHEDGE upatruje okazje inwestycyjne umożliwiające dwucyfrowe stopy zwrotu z inwestycji.