PL   EN

Akcje

Dobór instrumentów finansowych dokonywanych przez Spółkę ma za zadanie dostosowanie ich płynności do koniunktury rynkowej w danym okresie. Transakcje  na rynku wtórnym papierów wartościowych będą realizowane za pośrednictwem obrotu na zorganizowanych rynkach regulowanych oraz w ramach nieregulowanych rynków w tym alternatywnego systemu obrotu NEW CONNECT, a także  poprzez rynki niezorganizowane.

Spółka będzie w posiadaniu kilku rodzajów instrumentów rynku kapitałowego reprezentujących następujące prawa własności:

  • udziały w krajowych i zagranicznych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub ich zagranicznych odpowiednikach typu LTD., LLC dających tytuł własności do majątku posiadanego przez te Spółki;
  • akcje w krajowych i zagranicznych spółkach akcyjnych w tym publicznych (notowanych na różnych rynkach regulowanych i nieregulowanych).