PL   EN

Korporacyjne

Warto rozważyć nabywanie wyłącznie obligacji podmiotów publicznych, gdyż obligacje korporacyjne, emitowane przez spółki giełdowe, mogą zapewnić znacznie mniejszy poziom ryzyka aniżeli spółki prywatne, które często oprócz przepływów z bieżącej działalności operacyjnej nie mogą udzielić żadnych innych gwarancji.