PL   EN

Technologie

Należy pamiętać, iż inwestycje w nowe technologie niosą za sobą następujące ryzyka, które powinny być minimalizowane:

  • Czy nowa technologia jest sprawdzona w praktyce aby móc funkcjonować w sposób efektywny już od początku uruchomienia inwestycji;
  • Czy zbadano inne konkurencyjne rozwiązania technologiczne oraz istnienie patentów na tożsame technologie z tą objętą inwestycją;
  • Czy oszacowano w jakim najbliższym okresie może pojawić się bardziej innowacyjna i konkurencyjna technologia;
  • Czy stwierdzono w warunkach laboratoryjnych i na etapie prototypy efektywność technologii skutkującą przewidywalnością wysokości generowania zysków oraz stabilnością poziomu zwrotu z inwestycji;

 

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd STARHEDGE uznał, iż zaangażowanie w nowe technologie winno być znaczącą częścią portfela inwestycyjnego Spółki. Prowadzone analizy potencjalnych projektów z tego sektora pozwolą na wyłonienie tych o najbardziej dochodowym charakterze, które w niedługim czasie mogą rozpocząć funkcjonowanie a w ślad za czym generowanie zysków.