PL   EN

2019 r.


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /wp-content/themes/starhedge/page_relacje_postsfromcategory_sidebar.php on line 44
Raport bieżący 11/2019 z plikiem 2019-06-01

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  1. Formularz do wykonywania prawa głosów
  2. Info Liczba Głosów
  3. SH Formularz Pełnomocnictwa
  4. Ogłoszenie ZWZA
  5. Projekt Uchwał na ZWZA

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd


Czytaj więcej…


Raport bieżący 10/2019 2019-05-25

Rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w budynku "Solaris Bełchatów".

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 24 maja 2019r. po


Czytaj więcej…


Raport bieżący 9/2019 2019-05-17

Zawarcie przez Emitenta umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości. - Korekta raportu

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w raporcie nr 9/2019 w zdaniu "Emitent na zakupionym gruncie będzie realizować


Czytaj więcej…


Raport bieżący 8/2019 2019-04-25

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018

Zarząd Starhedge S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania raportu rocznego za 2018 rok i


Czytaj więcej…


Raport bieżący 7/2019 2019-02-23

Uchylenie postanowienia dotyczącego scalenia akcji przy udziale Emitenta

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu wczorajszym


Czytaj więcej…