PL   EN

2019 r.


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /wp-content/themes/starhedge/page_relacje_postsfromcategory_sidebar.php on line 44
Raport bieżący 4/2019 2019-01-29
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Czytaj więcej…


Raport bieżący 3/2019 2019-01-14
Komunikat GPW o przystąpieniu Emitenta do Programu Wspierania Płynności oraz zmianie systemu notowań akcji.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019

Czytaj więcej…


Raport bieżący 2/2019 2019-01-05
Wykup papieru wartościowego w formie weksla inwestycyjnego
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 4 stycznia 2019 roku

Czytaj więcej…


Raport bieżący 1/2019 2019-01-02
Odstąpienie przez Emitenta od emisji akcji serii F.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż odstąpił od wnioskowanego przez Zarząd Emitenta, a uchwalonego przez WZA podwyższenia kapitału, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2018.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 24/2018 2018-12-28
Wykup weksla inwestycyjnego przed terminem
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 27 grudnia 2018 roku wykupił od Inwestora weksel własny na sumę wynoszącą

Czytaj więcej…