PL   EN

Raport bieżący nr 13/2019 z plikiem.

Data publikacji: 2019-07-03

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2019 roku _godzina 13:00_ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A  Podstawa prawna        Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %  Treść raportu:

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 – WZA lista powyżej 5% oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

lista_akcjonariuszy_posiadajacych_co_najmniej_5%_glosow_obecnych_na_ZWZA_Starhedge_S_A_28.06.2019