PL   EN

Zawiadomienie w trybie Art.69 o przekroczeniu 25% stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Data publikacji: 2020-06-06

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej również “STARHEDGE lub Emitent”_ działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości, ze w dniu wczorajszym Spółka otrzymała od akcjonariusza Starcom Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zawiadomienie w trybie Art. 69 ust.1 pkt.1 – Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

zawiadomienie_STARCOM_INVEST_w_trybie_art_69_ust_1_pkt_1