PL   EN

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 2 lipca 2020 roku na ZWZA

Data publikacji: 2020-07-09

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 2 lipca 2020 roku, z określeniem ilości akcji oraz liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

Akcjnariusze_ponad_5%_na_Walnym_-_STH