PL   EN

Raport bieżący 3/2019

Data publikacji: 2019-01-14

Komunikat GPW o przystąpieniu Emitenta do Programu Wspierania Płynności oraz zmianie systemu notowań akcji.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: “Emitent”, “Starhedge lub “Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019

roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydał komunikat, w którym poinformował, o przystąpieniu na wniosek Emitenta do Programu Wspierania Płynności.

Emitent otrzymał informacje od Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(GPW), że od 2019-01-09 Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna będzie pełnić zadania animatora rynku dla nw. instrumentów finansowych. Emitent, w związku z przystąpieniem do Programu Wspierania Płynności, zawarł umowę z Domem Maklerskim BDM S.A., który od 9 stycznia 2019 roku, pełni funkcję animatora rynku dla akcji Emitenta. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Program Wspierania Płynności powstał z myślą o spółkach, którymi obrót cechuje się, według przyjętych przez GPW kryteriów, niską płynnością.

W dniu 21 grudnia 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydał komunikat, w którym poinformował, że w związku z dokonaną w dniu 21 grudnia 2018 roku okresową weryfikacją i kwalifikacją akcji spółek do segmentu Lista Alertów, akcje Starhedge S.A. przestały być kwalifikowane do segmentu Listy Alertów.

Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, zmiana systemu notowań wynikająca z zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do Strefy Niższej Płynności nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 17 stycznia 2019 r.