PL   EN

Raport bieżący 8/2018

Data publikacji: 2018-06-29

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w

dniu 28 czerwca 2018 r. uchwałę o odwołaniu z chwilą podjęcia Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Rafała Reczek i powołaniu do pełnienia funkcji Członka Ray Nadzorczej Pana Pawła Żbikowskiego.

Nowo powołany członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi wyraził zgodę na kandydowanie, nie wykonuje w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd oraz Akcjonariusze Spółki dziękują odwołanemu członkowi Rady Nadzorczej za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Starhedge S.A.