PL   EN

Raport bieżący nr:21/2015

Data publikacji: 2015-04-10

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 3 kwietnia 2015 roku

 

Treść raportu:

Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas kontynuowanego po przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 3 kwietnia 2015 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji na NWZA: 5 587 403 sztuk

1. Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie – 1.091.000 akcje uprawniające do 1.091.000 głosów, co stanowiło 56,94 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 19,54 % ogólnej liczby głosów.

2. Family Fund Sp. z o.o. SKA – 558 500 akcje uprawniające do 558 500 głosów, co stanowiło 29,15 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 10,00 % ogólnej liczby głosów

3. Infinity Investments – S.A. 266 399 akcje uprawniające do akcje uprawniające do 266 399 głosów, co stanowiło 13,90 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 4,77 % ogólnej liczby głosów

 
GPW – Raport Nr 21

<- wróć