PL   EN

Raport bieżący nr 8/2016

Data publikacji: 2016-01-14

STARHEDGE SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu: 12 stycznia 2016 roku (godzina 17:00), 12 stycznia 2016 roku (godzina 18:00) oraz 13 stycznia 2016 roku (godzina 18:00) na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu: 12 stycznia 2016 roku (godzina 17:00), 12 stycznia 2016 roku (godzina 18:00) oraz 13 stycznia 2016 roku (godzina 18:00).

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 – WZA lista powyżej 5% oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

_18_00__12_01_2016_lista_akcjonariuszy_posiadajacych_co_najmniej_5_&37__glosow _18_00__13_01_2016_lista_akcjonariuszy_posiadajacych_co_najmniej_5_&37__glosow _17_00__12_01_2016_lista_akcjonariuszy_posiadajacych_co_najmniej_5_&37__glosow