PL   EN

Raport bieżący nr 52/2015

Data publikacji: 2015-12-16

STARHEDGE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 14 grudnia 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A. zwołanego na godz. 12.00.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 14 grudnia 2015 roku.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 – WZA lista powyżej 5% oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 _12_00__lista_akcjonariuszy_posiadajacych_co_najmniej_5_&37__glosow_obecnych_na_WZA