PL   EN

Raport bieżący nr 3/2016

Data publikacji: 2016-01-06

STARHEDGE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 5 stycznia 2016 roku (godzina 18:00) na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 5 stycznia 2016 roku.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 – WZA lista powyżej 5% oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

_18_00__lista_akcjonariuszy_posiadajacych_co_najmniej_5_&37__glosow_obecnych_na_WZA