PL   EN

Raport bieżący 20/2017

Data publikacji: 2017-06-28

Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2017 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 28

czerwca 2017 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. ZWZA rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.

Uchwały podjęte na ZWZA