PL   EN

Raport bieżący 18/2017

Data publikacji: 2017-05-22

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 15 maja 2017 roku (godzina 17:00) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu w dniu 15 maja 2017 roku

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 15 maja 2017 roku