PL   EN

Forex

Rynek Forex (inaczej FX, od Foreign Exchange) jest rynkiem, na którym dokonuje się wymiany walutowej pomiędzy inwestorami a bankami i brokerami. Ceny na rynku Forex są przejrzyste i posiadają bardzo małe spreedy (opłaty od transakcji). Transakcje na rynkach odbywają się niemal bez przerwy i prowadzone są na całym świecie.

 

Transakcje prowadzone są zdefiniowanymi parami walutowymi (np. GBP / USD) gdzie pierwsza waluta jest zawsze walutą bazową, wobec której dokonuje się wymiany. Większość transakcji (ok. 80%) odbywa się na podstawie głównych walut tj. USD, JPY, EUR, GBP, CHF, CAD i AUD, natomiast pozostałe 20% transakcji dokonuje się przy udziale pozostałych walut.

 

Rynek ten charakteryzuje się wysoką płynnością i zmiennością nawet do 120 pipsów dziennie co daje inwestorowi wiele możliwości dokonywania transakcji. Każdego dnia światowy rynek walutowy generuje obroty w wysokości ponad 2,5 tryliona USD co opowiada 750 krotności transakcji NASDAQ.

 

Transakcje na rynku Forex odbywają się przy wykorzystaniu dźwigni finansowej, najczęściej w wysokości 100:1.