PL   EN

Instrumenty pochodne

W swojej działalności STARHEDGE wykorzystuje również instrumenty pochodne, których głównym celem jest ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwłaszcza przed ryzykiem cen dostępnych instrumentów finansowych oraz stosuje arbitraż w sposób zapewniający uzyskanie dochodu przy minimalnym poziomie ryzyka bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.
W zależności od charakteru realizowanych transakcji są wykorzystywane następujące instrumenty pochodne:

  • kontrakty terminowe (futures oraz forward)
  • opcje z przewagą opcji kupna (call)
  • kontrakty typu (swap)

 

Wykorzystanie instrumentów pochodnych daje możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu przy inwestycjach w waluty, surowce, akcje oraz indeksy giełdowe i dlatego też wykorzystywane są głównie ze względu na wbudowany mechanizm dźwigni finansowej (1:10 / 1:100 / 1:1000).