PL   EN

Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne źródła energii są to źródła których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób odnawia się w krótkim czasie oraz w większości są to źródła niemal niewyczerpywalne. Do takich źródeł zaliczamy między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Odnawialne źródła energii zaspokajały w 2013r 11% zapotrzebowania ludzkości na energię według EIA (U.S. Energy Information Administration), podczas gdy zgodnie z metodologią REN21, uwzględniającą dodatkowo ok. 9% użycia przez tradycyjne palanie drewnem i innego typu biomasą, wskaźnik ten wyniósł 19%. W Polsce odnawialne źródła energii zaspokajają około 4,2% zapotrzebowania na energię. Głównymi źródłami są: biomasa (2%), wiatr (1,4%) oraz hydroenergetyka (0,6%). Od początku XXI wieku światowe inwestycje w odnawialne źródła energii rosną w sposób wykładniczy przez co stały się jedną z najbardziej rozwijających się gałęzi energetyki na świecie. Jest to spowodowane z jednej strony spadkiem kosztów niezbędnych do poniesienia w celu czerpania energii z ww. źródeł, a z drugiej strony dopłatami wprowadzanymi przez wiele państw w tym Unie Europejską. Dopłaty te w wysokiej mierze stymulują rozwój technologiczny wspomagający wykorzystywanie OZE w coraz to większej skali. Biorąc pod uwagę fakt, iż jest to energia o niemal niewyczerpanych zasobach powoduje, że w przyszłości będzie stanowiła trzon całego systemu energetycznego świata.