PL   EN

Nieruchomości

Rynek nieruchomości nadal przez wielu inwestorów traktowany jest jako jeden z najbardziej bezpiecznych sposobów na pomnażanie posiadanego kapitału. Znajduje się on pod znaczącym wpływem pozostałych sektorów gospodarek państwowych danych krajów w tym finansowym, deweloperskim oraz budowlanym. Począwszy od 2013 roku rynek ten wykazuje ożywienie przyczyniając do powstawania coraz to nowych inwestycji zarówno w Polsce jak i na świecie, dlatego też obserwacja i analiza zjawisk występujących na wszystkich rynkach wskazuje na potencjał inwestycyjny znajdujący się w tej dziedzinie światowej gospodarki. Zmiany rynkowe których to odzwierciedleniem są obserwowane ostatnio niemalże w każdym kraju UE wzrosty cen nieruchomości wskazuje na fakt, iż rynek nieruchomości od pewnego obrał zwyżkowy trend i należy się spodziewać licznych inwestycji w tym obszarze. STARHEDGE w swojej strategii działania przewiduje dywersyfikacje portfela inwestycyjnego w taki sposób aby podjąć się kolejnych inwestycji na rynku nieruchomości.