PL   EN

Finanse

Działania te mają na celu wprowadzenie do przejmowanych lub kontrolowanych podmiotów nowatorskich systemów zarządzania kapitałami, kształtowania strumieni pieniężnych czy optymalizację ryzyka zarówno działalności operacyjnej jak i finansowej. W efekcie działania te doprowadzają do sytuacji, w której prowadzone projekty inwestycyjne zaczynają generować wyznaczone stałe zyski o charakterze dywidendowym na poziomie sięgającym 8-10% w skali roku. Wykorzystanie przez STARHEDGE narzędzi inwestycyjnych generujących strumienie pieniężne o stałej stopie zwrotu przy wykorzystaniu dostępnych na rynku instrumentów finansowych, działań typu M&A oraz mechanizmów kapitalizacji kontraktowej umożliwia Spółce uzyskanie całkowicie nowej jakości prowadzonych inwestycji.