PL   EN

Konwencjonalne Źrodła Energii

Energetyka i bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią strategiczną dla każdego przedsiębiorstwa, państwa a także każdego z nas. Stanowi ona swoisty gospodarczy krwiobieg pozwalający na działalność dowolnego przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia, dlatego też istnieje olbrzymi potencjał w tej dziedzinie rynku. Obok transportu stanowi ona jeden z najistotniejszych aspektów funkcjonowania gospodarki.
Rozwój wielu gałęzi gospodarczych uzależniony jest w olbrzymim stopniu od dostępu do energii a zgodnie z ostatnimi prognozami gospodarczymi wzrost tej gałęzi rynku następuję w średnim tempie ok 2.8% rocznie. Zgodnie z UNCAD projekty dotyczące zaopatrzenia w energię stanowiły ok 8% wszystkich światowych inwestycji bezpośrednich a ich wartość od 2011r rośnie w bardzo szybkim tempie. Stały wzrost efektywności wytwarzania energii oraz ciągły spadek znaczenia źródeł konwencjonalnych pozyskiwania energii takich jak węgiel, ropa, itp., wskazuje na olbrzymi potencjał inwestycyjny drzemiący w tej dziedzinie gospodarki. Planuje się, że do 2040r. udział energii odnawialnej w stosunku do konwencjonalnej winien wynieść co najmniej 20%. Należy również pamiętać, iż zgodnie z przyznanymi poszczególnym krajom UE pakietom klimatycznym mającym na celu przejście na gospodarkę niskoemisyjną uruchomione zostaną kolejne procesy inwestycyjne w kierunku odnawialnych źródeł energii.