PL   EN

Działalność deweloperska

Rynek deweloperski począwszy od 2013 roku doznaje sukcesywnego ożywienia. Dobre warunki kredytowe, programy wspomagające branże oraz nieustający popyt na nowe mieszkania powoduje, iż działalność deweloperów nabiera tempa a co za tym idzie powstają nowe projekty mieszkaniowe i komercyjne. Niemalże w całej UE przygotowywane są programy ożywiające ten sektor gospodarki np. „Mieszkanie dla Młodych” w Polsce. Rok 2017 może przynieść dalszy wzrost liczby mieszkań sprzedanych przez firmy deweloperskie. Jednakże, wysoki poziom bazy osiągnięty w roku 2016 tj. rekordowe 62 tysiące mieszkań sprzedanych na 6 największych rynkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Trójmieście, może wpłynąć istotnie na poziom jego dynamiki w roku 2017. Największe podmioty na rynku zapowiadają podobną lub nieznacznie wyższą przedsprzedaż mieszkań w 2017 roku w porównaniu z rokiem 2016. Utrzymanie jednak porównywalnej liczby transakcji może być trudne. Największe szanse na dalszy wzrost mają prawdopodobnie najwięksi gracze, obecni w dużych miastach w Polsce oraz dysponujący ofertą dostosowaną do oczekiwań rynku. Czynnikami, które mogą mieć pozytywny wpływ na kształt rynku w 2017 roku będą prawdopodobnie: niskie stopy procentowe oraz rosnąca zdolność kredytowa Polaków. Z drugiej strony dalszy wzrost minimalnego progu wkładu własnego dla kredytów hipotecznych (z 15% na 20%), wygaszanie programu MdM oraz nowy podatek bankowy generujący wzrost marży banków osiąganej na kredytach hipotecznych, mogą wpłynąć na ograniczenie dostępności kredytów dla pewnej liczby klientów i przez to hamować wzrost rynku. Natomiast w dalszym ciągu trudny do oceny jest wpływ nowego programu rządowego Mieszkanie Plus na rynek deweloperski. W związku z powyższym Zarząd STARHEDGE upatruje w tej gałęzi gospodarki perspektywy inwestycyjne charakteryzujące się małym ryzykiem i zadowalającą stopą zwrotu z inwestycji.