PL   EN

Aktualności

12/03/2015

  • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 6 marca 2015 roku

Liczba akcji na obecnych NWZA: 1 915 900 sztuk
Liczba wszystkich akcji : 5 587 403 sztuk …

….czytaj więcej


08/03/2015

  • informacja o podjętych uchwałach w dniu 06 marca 2015 roku na NWZA oraz ogłoszeniu przerwy w obradach NWZA.

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki podjęło w dniu 06 marca 2015 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. …

….czytaj więcej


03/02/2015

  • Powołanie Członka Zarządu.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała do składu Zarządu wspólnej kadencji na stanowisko Członka Zarządu Spółki Panią Agatę Izert – Borek. …

….czytaj więcej


02/02/2015

  • Nabycie akcji własnych.

Zarząd STARHEDGE S.A. (dalej zwanej Spółką lub Emitentem) informuje, że działając w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą nr 38 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013 roku, oraz na podstawie uchwały Zarządu, w ramach zatwierdzonego programu skupu akcji własnych: …

….czytaj więcej


02/02/2015

  • Nabycie akcji własnych.

Zarząd STARHEDGE S.A. (dalej zwanej Spółką lub Emitentem) informuje, że działając w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą nr 38 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013 roku, oraz na podstawie uchwały Zarządu, w ramach zatwierdzonego programu skupu akcji własnych: – w dniu 02 luty 2015 roku doszło do zmiany stanu posiadania akcji własnych w związku z nabyciem w dniu 29 stycznia 2015 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 100.000 akcji własnych Spółki po średniej cenie jednostkowej za jedną akcję wynoszącej 2,78 zł.

….czytaj więcej