Zarząd Spółki

Tomasz Bujak – Członek Zarządu. Ukończył studia prawnicze z oceną bardzo dobrą, absolwent Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze” z oceną bardzo dobrą, posiada także absolutorium ze Stosunków Międzynarodowych – również ocena bardzo dobra. W latach 2012-2015 oraz od 2016 roku pełni funkcję Sędziego społecznego w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu … Czytaj dalej Zarząd Spółki