PL   EN

Zarząd Spółki

Tomasz Bujak – Prezes Zarządu.


Magister prawa, absolwent Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze”. Ukończył także Stosunki Międzynarodowe (absolutorium) oraz Program ESL Leadership w Manhattan College (Nowy Jork).

Pan Tomasz Bujak zajmuje się zagadnieniami prawno–ekonomicznymi związanymi z procesami inwestycyjnymi, prawem rynków kapitałowych, handlowym, gospodarczym oraz zagadnieniami corporate governance, CSR, a także raportowania wg standardu GRI.

Wielokrotnie uczestniczył w negocjacjach handlowych, procesach inwestycyjnych: due diligence oraz M & A, a swoje doświadczenie zbierał podczas wieloletniego pobytu w USA oraz Kanadzie gdzie pracował dla spółek amerykańskich z listy Fortune 500. Pełnomocnik akcjonariuszy na ponad stu Walnych Zgromadzeniach w tym spółek z WIG 20, 40 i 80. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń, konferencji i seminarium z zakresu prawa, ekonomii, rynku kapitałowego oraz komunikacji w biznesie, wielokrotnie jako panelista lub prelegent. Twórca cyklicznych konferencji ”CSR na GPW”, oraz współorganizator innych cyklicznych konferencji dotyczących prawa i rynku kapitałowego, inwestycji i analiz giełdowych oraz regulacji Corporate Governance.

Wykonuje funkcje zarządcze w spółkach kapitałowych notowanych na GPW: Wiceprezes Zarządu w KG Efekt S.A. oraz G-Energy S.A., a także w zarządach innych spółek, w szczególności z Grupy Kapitałowej Starhedge. Zasiada w Zarządzie spółek: Fabryka Ossera Sp. z o.o., Starhedge – Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o., Starhedge Development Sp. z o.o., Starhedge Capital Sp. z o.o. Przewodniczący Komitetu Audytu w Work Service S.A., Przewodniczący Rad Nadzorczych spółek kapitałowych Solar-Energy S.A, Investus Capital S.A., Onico S.A., Krezus S.A., Członek Rad Nadzorczych w Surtex sp. z o.o., Drewex S.A.

Posiada doświadczenie w pracach komisji i podkomisji sejmowych ds. energetyki , sprawiedliwości , komisji „Przyjazne Państwo” oraz komisji senackich . W przeszłości Ekspert w Kancelarii Prezydenta RP Grupy roboczej ds. zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Uczestnik w cyklu konsultacji społecznych dotyczących ustawy o odnawialnych źródeł energii (OZE). Jego działalność pro–bono dotyczy wsparcia społeczności w procesach Prawno – administracyjnych oraz budowania kultury prawnej w społeczeństwie obywatelskim. Przez 7 lat (do końca 2019 roku) był Sędzią społecznym w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych, Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. W latach 2007-2011 (dwie kadencje) Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Od marca 2011 roku Prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych, jako jedno z pierwszych w Polsce Stowarzyszenie było sygnatariuszem „Karty Różnorodności”. W latach 2011-2012 wykładowca akademicki – Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

Pan Tomasz Bujak biegle posługuje się językiem angielskim, komunikatywnie rosyjskim, zna język niemiecki.