PL   EN

Rada Nadzorcza

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 15 maja 2017 r. uchwałę o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołało w ich miejsce następujące osoby:

1. Mateusz Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Marcin Rumowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Anna Korwin-Kochanowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Agnieszka Katarzyna Witkowska

5. Paweł Żbikowski

 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Starhedge S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 kwietnia 2021 r. w godzinach wieczornych do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Rumowicza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.
W treści otrzymanej informacji jako przyczynę rezygnacji wskazano powody osobiste.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Marcinowi Rumowiczowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 3/2021

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki.

1. Mateusz Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Anna Korwin-Kochanowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Agnieszka Katarzyna Witkowska

4. Paweł Żbikowski